O muzikoterapii

Práce s rodinou v muzikoterapii

Od nového tisíciletí se začíná na konferencích a v odborné literatuře objevovat více téma zapojení rodičů při práci s dítětem, jak při individuálních sezeních, tak i ve skupinové muzikoterapii. Samotná myšlenka zapojení a práce s rodinou (rodiči, sourozenci, širší rodinou) je moc hezká, protože právě rodina hraje nesmírně důležitou roli ve vývoji. Nebavíme se pouze jen o dětech předškolního a mladšího školního věku,…

Read More

O muzikoterapii

Psaní písní jako prostředek terapeutické práce

Skládání a psaní písní je jednou jednu z mnoha muzikoterapeutických metod.  Tvorbu písně můžeme využít u širokého spektra cílových skupin. V rámci muzikoterapie poskytuje bezpečí, podporu, stimulaci i zklidnění. Může napomoci při reflektování klientovy minulosti, současnosti nebo minulosti. Také napomáhá při rozvoji fyzických, kognitivních a komunikačních dovedností. Tvorba a skládání písní ve skupině napomáhá soudržnosti, sociálním interakcím a celkové podpoře skupiny.  Při práci…

Read More

O muzikoterapii

Fotografická výstava Muzikoterapie v obrazech (26. 11. – 31. 12. 2022, Levandulové bistro ve Vráži u Berouna)

Rádi bychom vás pozvali na autorskou výstavu Romany Vackové, která znázorňuje muzikoterapii ve fotografiích. Na 16 fotografiích budete moci zjistit, jak hudba léčí a pomáhá. Budete mít také možnost nahlédnout více pod pokličku této expresivní terapii. Fotografie zachycují skupinovou muzikoterapii pod vedením Tomáše Vacka ve dvou zařízeních, a to stacionáři Klubíčko Beroun a POHODA – společnost pro normální život lidí…

Read More

O muzikoterapii

Zápisky v muzikoterapii

V psychoterapii a všech uměleckých terapiích se doporučuje dlouhodobě vést zápisky z každého terapeutického sezení. Podrobné vedení zápisků nám pomáhá dosáhnout terapeutického cíle při práci s klientem. Je důležité si uvědomit, že nejsme schopní si pamatovat všechny důležité informace z každé hodiny.  Existuje nepřeberné možností, jak si zápisky vést. U různých terapeutů jsem viděl různé způsoby. Někteří preferují psaní v bodech, jiní uvádějí své postřehy…

Read More

O muzikoterapii

Recenze Soundbellows SBS-DB Diatonic Set Basic

Před několika týdny jsem si do svého instrumentáře pořídil nové hudební nástroje. Jedním z nich byli i laděné klaksónky Soundbellows. Zakoupil jsem si základní diatonickou sadu. Rád bych se s vámi podělil v následujících řádcích o mé zkušenosti s tímto hudebním nástrojem, protože jsem ho zatím neviděl na skladě žádného hudebního obchodu v České republice.  Prvotním impulzem pro nákup Soundbellows bylo to, že jsem hledal…

Read More

O muzikoterapii

Muzikoterapie v neonatologii

V následujících řádcích bych rád poreferoval o zajímavé oblasti muzikoterapie, a to o jejím využití při péči o narozené děti, zejména u těch předčasně narozených. Předčasně narozené děti potřebují speciální péči pro zajištění jejich optimálního vývoje. Muzikoterapie může být v tomto procesu velice nápomocná. Hudba dokáže vytvořit prostředí, které může podpořit vývoj dítěte.  První výzkumy o využití muzikoterapie v neonatologii, respektive na jednotce…

Read More

Podcast O muzikoterapii I.: Rozhovor s Matějem Lipským o jeho cestě k muzikoterapii, komunitní muzikoterapii a projektech v Tloskově

Po dobu několika měsíců jsem měl myšlenku vytvořit podcast, který by se věnoval muzikoterapii. Na první rozhovor mi kývl Matějem Lipský, muzikoterapeut, psycholog, speciální pedagog a ředitel Centra sociálních služeb Tloskov. Povídali jsme si o tom, jak se dostal k muzikoterapii, komunitní muzikoterapii a projektech v Tloskově. Přeji příjemný poslech.