Muzikoterapeutické techniky

Muzikoterapeutická technika I.: Vláček

V nové rubrice Muzikoterapeutické techniky bych vám rád představil aktivity, které používám v rámci svých terapií. Při tvorbě se inspiruji z různorodých sborníku prožitkové pedagogiky, psychosociálních her, zahraniční odborné literatury, či si techniky vymýšlím sám. V úvodu popisu každé aktivity bude následovat specifikace cílové skupiny, její délka a k realizaci jakých cílů může být využita. Poté se budeme věnovat samotnému…

Read More