Muzikoterapeutické techniky

Muzikoterapeutická technika I.: Vláček

V nové rubrice Muzikoterapeutické techniky bych vám rád představil aktivity, které používám v rámci svých terapií. Při tvorbě se inspiruji z různorodých sborníku prožitkové pedagogiky, psychosociálních her, zahraniční odborné literatury, či si techniky vymýšlím sám. V úvodu popisu každé aktivity bude následovat specifikace cílové skupiny, její délka a k realizaci jakých cílů může být využita. Poté se budeme věnovat samotnému zadání.  

Pojďme k první technice, ta se jmenuje Vláček. Vychází z aktivity Železnice z knihy Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění od Rosemarine Portmonové a Elisabeth Schneiderové.

Název: Vláček

Cílová skupina: děti předškolního, žáci 1,-3. třídy, lidé s mentálním postižením

Délka: max. 10 min

Aktivita se váže na písničku Jede, jede mašinka od Maxim Turbulenc, v případě dětí se dá využít dětská verze písničky.

Cíle: 

  • aktivizace klientů, 
  • uvolnění, 
  • koheze kolektivu.

Popis:

  • Klienti sedí v klidu na svých místech.
  • Vybere se jeden dobrovolník, který bude “lokomotiva”. 
  • Terapeut začne zpívat písničku Jede, jede mašinka. Klienti se také přidají. 
  • Dobrovolník “lokomotiva” se pomalu pohybuje po místnosti. Zve pohybem své spoluhráče, aby se připojili do vláčku. “Vagónky” se připojí tak, že položí ruce na ramena člověku před sebou. 
  • Klienti se po místnosti pohybují podle rychlosti písničky. Terapeut tak může “vláček” zrychlovat, či zpomalovat. 
  • Aktivita končí, když dozní písnička. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *