O muzikoterapii

Muzikoterapie a moderní technologie

Dnešní duch doby se odvíjí technologickým směrem. Jsme obklopení moderními technologiemi. Každý se může během chvilky spojit skrze svůj chytrý telefon s člověkem na druhém konci světa. Naše práce je čím dále více nahrazována stroji, lidská práce má čím dál větší hodnotu. Lidé více času tráví na telefonu, či PC, než by byli s lidmi. Jsme moderní společnost žijící ve spojení s technologiemi, možná někdy až přespříliš. Tato tendence se samozřejmě projevuje i v muzikoterapii. Vnímám, že se k této problematice terapeuti v mém okolí stavějí dvěma směry. Více z nich nezařazuje moderní technologie do muzikoterapie. Někteří z nich je dokonce striktně odmítají a preferují hudební nástroje. Poté nalezneme několik jednotlivců, kteří jich využívají a vnímají výhody výpočetní techniky 21. století. Já osobně se nacházím někde v půli. V praxi se opírám o práci s hudebními nástroji a hlasem. Někdy ale rád využiji přehrávače, či tabletu pro práci.

Vystává nám otázka, zda je dobré v rámci muzikoterapie využívat výhod moderních technologií, nebo se jich zřeknout? Neměli bychom spíše využívat hudebních nástrojů z přírodních materiálů, či si spolu s klienty vytvářet nástroje vlastníma rukama? Kde se nachází ta mez, kdy volit v rámci terapeutického procesu moderní technologie, nebo spíše klasické hudební nástroje, či dokonce využít nástrojů našich předků v přirozeném ladění? Myslím si, že odpověď není jednoduchá. 

V popředí celé terapie stojí klient, jež mu napomáháme a podporujeme v jeho svobodnému prožívání. Terapie by měla být o něm a pro něj. Každý z našich klientů je naprosto odlišný. Muzikoterapie pro člověka seniorského věku bude naprosto odlišná než pro dítě se zdravotním postižením. Také terapeuti všichni nejsou stejní. Máme rozdílné vzdělání, životní historii, pracovní zaměření, jiná teoretická východiska a další. Stejně tak je to i s přístupem k moderním technologiím. 

Domnívám se, že nejdůležitějším pro terapeutickou práci je komfort klienta i terapeuta. Tím nemyslím pouze pohodlí v materiálním vybavení (hudební nástroje, terapeutická místnost), ale i zázemí v používaném terapeutickém přístupu, aplikované muzikoterapeutické technice, patřičném vzdělání, supervizní podpoře a mnohém dalším. Právě dobře uzemněný terapeut může být autentický a opravdový v tom, co dělá. Stejně tak by to mělo být i s klientem. Měl by se cítit pohodlně a nic by mu nemělo bránit v komfortu a otevřenosti během muzikoterapie. 

Dobré je také uvést, že moderní technologie nám může nabídnout nové možnosti do naší práce s klienty. Například při práci s klienty s tělesným postižením. Také nám mohou přinést nový kanál pro navázání kontaktu s klientem. Chytré telefony a tablety jsou populární mezi dětmi a mladými lidmi. Skrze ně můžeme navodit terapeutický vztah. Určitě platí pravidlo ,,všeho s mírou”. Moderní technologie by měly být využívány s rozumem. Neměly by jít na úkor klasickým hudebním nástrojům a živému kontaktu s terapeutem. Přece právě vztah je to, co dělá samotnou terapii terapií.

Pro popis, jak implementovat moderní technologie do muzikoterapie, budu vycházet z knihy Reberta. E. Kruta Evaluating Electronic Music Technology Resources for Music Therapy. Autor rozděluje moderní technologie do čtyř různých skupin. První z nich tvoří samostatné produkty a zdroje, které nepotřebují přímé zapojení do počítače pro produkci zvuku. Můžeme sem zařadit například různorodé bicí pady, syntetizéry a další zařízení. Druhou skupinou jsou počítačové programy pro tvorbu hudby jako FL studio, GarageBand atd. Do třetí skupiny patří elektronické klávesy. Poslední skupinou jsou aplikace určené pro tablety, nebo chytré telefony. Pojďme se každé skupině věnovat zvlášť (1). 

Jak už bylo zmíněno v předchozím odstavci, do skupiny samostatných hudebních zdrojů a produktů patří elektronické bicí, pady a další syntetizátory. Jmenovaných produktů je na trhu nepřeberné množství. Tyto nástroje vyrábějí několik značek jako Yamaha, Roland a Alesis (1). Velkou skupinou jsou elektronické bicí, dále perkusivní pady a poté různé sampling pady a jiné syntetizátory. Firmy nabízejí neuvěřitelné množství produktů. Je tudíž jen na nás, po kterém sáhneme. Osobně bych pro účely muzikoterapie volil bicí pady, či syntetizátory, jež nejsou tak těžké na ovládání. Uvádím několik prezentačních videí: 

Elektronické bicí: 

Bicí pady:

Bicí syntetizátory:

Další skupinu tvoří programy pro tvorbu hudby. Jedná se o software, který vám umožňuje vytvářet, nahrávat a upravovat hudbu v počítači, či jiném elektronickém zařízení (chytrý telefon, tablet) (1). Profesionálové v tomto oboru využívají Avid Pro Tools, ale jedná se o poměrně složitý a drahý nástroj. Pro účely muzikoterapie bohatě stačí levnější a jednodušší programy jako Ableton Live (pro operační systém Windows a Mac), FL studio (Windows, Mac) i ve verzi pro mobilní zařízení, Garage Band (Mac, IOS) a další. Existují programy zdarma, např. Hydrogen (Windows, Mac), pro základní úpravu a nahrávání Audacity (Windows, Mac) a LMMS (Windows, Mac). Na trhu nalezneme nepřeberné množství softwaru, jež nabízí bohaté možnosti tvorby hudby. Uvádím proto programy, se kterými mám osobní zkušenost. 

Třetím okruhem jsou elektronické klávesy. Nemusím snad popisovat vzhled této skupiny hudebních nástrojů. Přináší do muzikoterapie nejen nové možnosti práce, ale také jejich hmotnost a skladnost přináší mnoho výhod oproti klasickému piánu. Dnešní klávesy mají spoustu zvuků různorodých hudebních nástrojů, automatické doprovody, výukové systémy a módy. Existují také klávesy nabízející bicí pady pro zpestření hry (1). Krout uvádí několik doporučení (2):

  • Při koupi je vhodné volit klávesy s rozsahem minimálně pěti oktáv a velkou klaviaturou.
  • Zkontrolujte, zda při maximální hlasitosti dobře a kvalitně hrají vestavěné reproduktory.
  • Velkou výhodou je také dynamika úhozu. 
  • Vybírejte klávesy, které mají velký výběr tónů různých hudebních nástrojů. 
  • Je lepší také volit klávesy, jenž mají barevné ovládací prvky pro usnadnění ovládání pro klienty. 
  • Větší možnosti přinášejí nástroje s vestavěným nahráváním a sekvencerem, tak i možnost propojení kláves s počítačem skrze MIDI. 
  • Pro muzikoterapeuty, dojíždějící do zařízení, jsou dobrou volbou lehké a menší klávesy. 

Poslední skupinu vytváří aplikace pro mobilní zařízení jako chytré telefony a tablety (1). V západním světě je hodně rozšířené využívání produktů od značky Apple (IPad, Ipad mini a další). V českém prostředí se můžeme potkat také se zařízeními s operačním systémem Android. Pro oba systémy opět existuje nepřeberné množství hudebních aplikací, které si zaslouží samostatný článek. Mezi nejrozšířenější aplikace patří určitě GarageBand, jenž je dostupný pouze na Apple zařízeních. 

Moderní technologie nám přináší do muzikoterapie nové možnosti. Myslím si, že je nemůžeme zatracovat, spíše k nim přistupovat s respektem. Není důležité, zda využíváme v muzikoterapii nejmodernější technické vychytávky, ale přínos muzikoterapie pro klienty, jeho komfort a pohodlí terapeuta. 

Zdroje: 

1 Krout, Robert E. Evaluating Electronic Music Technology Resources for Music Therapists, Barcelona Publishers, 2015. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=4544685.

2 Krout, Robert E. Music technology used in therapeutic and definitions of devices and resources. In W. Magee (Ed.), Music therapeutic and health settings. Jessica Kingsley. 2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *