O muzikoterapii

Muzikoterapie v neonatologii

V následujících řádcích bych rád poreferoval o zajímavé oblasti muzikoterapie, a to o jejím využití při péči o narozené děti, zejména u těch předčasně narozených. Předčasně narozené děti potřebují speciální péči pro zajištění jejich optimálního vývoje. Muzikoterapie může být v tomto procesu velice nápomocná. Hudba dokáže vytvořit prostředí, které může podpořit vývoj dítěte. 

První výzkumy o využití muzikoterapie v neonatologii, respektive na jednotce intenzivní péče pro novorozence, se objevují v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Objevuje se nový proud neonatologické muzikoterapie, který aplikuje poznatky z oblasti muzikoterapie přímo na oddělení neonatolologie. Tento přístup je nejvíce rozšířený v zemích, kde je muzikoterapie historicky etablovaná (USA, Austrálie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Izrael). V ostatních zemích není zatím tolik rozšířená. Podnikají se ale první pokusy. 

Ústřední roli při využití muzikoterapie v neonatologii hraje rodina. Do péče se zapojují rodiče v co největší míře. Jedná se o nejvíce rozšířený model péče u narozených dětí. Prvním způsobem podpory je nahraná hudba, nejčastěji se jedná o nahrané ukolébavky zpívané rodiči. Z několika výzkumů je patrné, že nahraná hudba zejména dítě zklidňuje. Pozitivně působí na snížení srdečního tepu a saturace. Také kladně ovlivňuje příbytek hmotnosti, schopnost sání mléka, dobu uzdravení a minimalizuje rozrušení při bolestivých zákrocích. 

Dále pro podporu předčasně narozeného dítěte můžeme využít hlasu jeho matky. Děti obecně pozitivně reagují na hlas matky. Zajímavým faktem je, že děti lépe reagují na zpěv matky než na její řeč. Bylo provedeno několik výzkumů, které srovnávaly působení ukolébavek nazpívaných matkou, ukolébavek s hlasem cizího člověka a instrumentální hudbou. Výsledek potvrdil větší přínos ukolébavek s hlasem matky, zejména na přibírání váhy, menší rozrušení a kratší dobu propuštění z nemocnice. Lepších výsledků se dosáhlo, když byla matka přímo přítomna u svého dítěte a zpívala mu. Velký vliv má také zpěv na rozvoj nervové soustavy. 

Pozitivní vliv zpěvu na děti se také aplikuje v modelu zvaném „podmíněný zpěv“, tím se napomáhá rozvoji sociálního zapojení u předčasně narozených dětí. Pomocí zpěvu, mimiky a gest se děťátko stimuluje v době kojení, kdy je vzhůru. Jedná se o propracovaný model využití muzikoterapie pro podporu vývoje. 

Hudba a zpěv najdou své místo také pro posilnění vazby mezi dítětem a jeho rodiči. Muzikoterapie nabízí možnost bezpečné práce s rodinou s předčasně narozeným dítětem. Také může být nápomocna při procesu návratu rodičů s jejich novým potomkem domů. Jednou z možných technik je individuální zpěv nebo seznam vytvořených nahrávek, který rodiče ve spolupráci s muzikoterapeutem využívají při péči o jejich dítě.

Hudba má svoji nezastupitelnou roli při péči o děti v rámci neonatologie. Tato skutečnost je podpořena nespočtem výzkumů potvrzujících pozitivní přínos zpěvu a hudby. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *