Muzikoterapeutické techniky

Muzikoterapeutická technika I.: Vláček

V nové rubrice Muzikoterapeutické techniky bych vám rád představil aktivity, které používám v rámci svých terapií. Při tvorbě se inspiruji z různorodých sborníku prožitkové pedagogiky, psychosociálních her, zahraniční odborné literatury, či si techniky vymýšlím sám. V úvodu popisu každé aktivity bude následovat specifikace cílové skupiny, její délka a k realizaci jakých cílů může být využita. Poté se budeme věnovat samotnému…

Read More

O muzikoterapii

Cíle v muzikoterapeutické intervenci

Právě správná volba a nastavení cílů jsou klíčovými činnostmi celé terapeutické intervence, stejně tak i průběžné vyhodnocování cílů. Při každé započaté spolupráci s klientem (jeho zákonnými zástupci) by měly být určeny cíle terapie v rámci kontraktu. Pojmem ,,cíl” rozumím společnou dohodu mezi klientem (jeho zákonnými zástupci) a terapeutem o tom, kam má muzikoterapie směřovat a co jejím prostřednictvím máme dosáhnout.…

Read More

O muzikoterapii

Studium muzikoterapie v ČR: výcviky, kurzy a workshopy

V následujícím textu bych vám chtěl přiblížit možnosti studia muzikoterapie. Popisované kurzy jsou zaměřené zejména pro odborníky, které tento obor zajímá. Existuje mnoho workshopů zážitkového charakteru, určených pro neodbornou veřejnost. V současné době (rok 2020) je u nás možné studovat muzikoterapii jako akreditovaný magisterský obor na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále se zapsat do několika dlouhodobých výcviků. Existují také krátkodobé kurzy pro přiblížení…

Read More

O muzikoterapii

Online muzikoterapie, aneb Muzikoterapie za časů pandemie

V následujícím textu bych vám rád sdílel své zkušenosti o muzikoterapii skrze různé platformy pro video volání jako například Skype, Google Hangouts, či Zoom. K této zkušenosti jsem byl dotlačen, jak jinak, současnou pandemickou zkušeností. Několik mých klientů projevilo zájem o online sezení. Stál jsem tedy před výzvou, jakou zvolit vhodnou platformu, jak řešit technickou stránku věci a jak budou…

Read More

O muzikoterapii

16. světový kongres o muzikoterapii – tento rok online

Světová muzikoterapeutická federace měla tento rok pořádat celosvětovou konferenci v Jižní Africe. Z důvodů současné pandemické situace ale tuto událost se zrušila. Proto plánuje na 7. a 8. července online konferenci. Podle itineráře nás čeká spoustu zajímavých přednášek. Cena za účast pro běžného návštěvníka činí nějakých 2800 Kč. Více informací naleznete na webových stránkách konference.  

O muzikoterapii

Online muzikoterapeutická konference

Rád bych se s vámi podělil o velice zajímavou akci, která se uskuteční 1. února 2020. Harmonogram nabízí 17 zajímavých přednášek. Vstupné vyjde i s daní na necelých 82 dolarů. Přednášky probíhají online pod dobu 12 hodin. Je možné si je ale zpětně přehrát se záznamu. Více informací naleznete na webových stránkách konference: https://onlineconferenceformusictherapy.com

O muzikoterapii

Komunitní muzikoterapie

V muzikoterapii existuje mnoho různých muzikoterapeutických směrů a škol. Například můžeme uvést kreativní muzikoterapii Nordoffa a Robinsona, analytickou muzikoterapii a mnohé další. Některé muzikoterapeutické směry vycházejí z předem ustáleného psychoterapeutického, nebo jiného systému. Dobrým příkladem je analytická muzikoterapie, jež se teoreticky opírá o psychoanalýzu. Naopak vznikají směry, které jsou čistě muzikoterapeutické jako kreativní muzikoterapie. Mají vlastní teoretický systém, který vznikl…

Read More

O muzikoterapii

O koncovce

Koncovka je krásný lidový dechový nástroj, kterého nalezneme zejména na Slovensku, ale i v Čechách. Na flétnu se velice snadno hraje, proto si také nalezla své uplatnění v muzikoterapii. Koncovka nemá žádné dírky, hraje se na ní přefukováním a uzavíráním konce nástroje. Vyluzuje sladký a větrný zvuk plný alikvótních tónů. Koncovka je skvělým hudebním nástrojem na rozvoj hudebnosti, naslouchání a ovládnutí…

Read More