O muzikoterapii

Muzikoterapie a trauma: Jak hudba může pomoci klientům zvládat a překonávat traumatické zážitky

Trauma je zážitek, který může mít devastující účinek na psychické zdraví jednotlivce. Mohou to být traumatické události jako vážná zranění, fyzické nebo sexuální zneužívání, nehody nebo ztráta blízkého člověka. Trauma ovlivňuje nejenom psychiku, ale také fyziologii a sociální interakce postižené osoby. Tradiční terapie se zaměřují na řečovou komunikaci, ale pro mnohé jedince může být obtížné sdílet své pocity a emoce…

Read More

O muzikoterapii

Role improvizace v muzikoterapii: Jak podpořit spontánní projev skrze hudbu

Jednou z klíčových technik, které se v muzikoterapeutické praxi často používají, je improvizace. Improvizace umožňuje klientům spontánně reagovat na hudbu, projevovat své emoce a myšlenky, a tím podporuje jejich osobní růst a sebeprosazení. V tomto článku prozkoumáme, jakou roli hraje improvizace v muzikoterapii a jakým způsobem může podpořit spontánní projev skrze hudbu. Co je improvizace v muzikoterapii? Improvizace je proces,…

Read More

O muzikoterapii

Jak využít různé hudební žánry ve své muzikoterapeutické praxi

V muzikoterapeutické praxi máme možnost pracovat s různými žánry hudby, což nám otevírá dveře k nespočtu možností, jak dosáhnout požadovaných terapeutických cílů. V tomto článku se zaměříme na to, jak lze efektivně využít různé hudební žánry ve své muzikoterapeutické praxi a jakým způsobem mohou být vhodné pro různé skupiny klientů. Každý klient má individuální potřeby, zájmy a preference, a proto…

Read More

O muzikoterapii

Receptivní muzikoterapie

Receptivní muzikoterapie se zaměřuje na poslech hudby s cílem dosáhnout konkrétního zdravotního nebo psychologického efektu. Tato metoda muzikoterapie využívá kombinace hudebních prvků, jako jsou melodie, rytmus a harmonie, aby se dosáhlo pozitivních účinků na tělo a mysl. Existuje několik různých muzikoterapeutických metod, které se v receptivní muzikoterapii využívají. Níže jsou uvedeny nejoblíbenější metody a vysvětlení, jak fungují. Tato metoda se…

Read More

O muzikoterapii

Využití příběhu v muzikoterapii

V následujícím příspěvku bych se rád rozepsal o použití příběhu v rámci muzikoterapie. Tvorba příběhu v rámci terapie je pro děti zábavná. Mají možnost vzít směřování a průběh muzikoterapie do vlastních rukou. Při vymýšlení můžeme využít různých plyšáků, postaviček, kresby a hudebních nástrojů. Možností je spousty.  Obecně můžeme konstatovat, že lidé milují příběhy. Už od pradávna vznikaly různé báje, pověsti a pohádky. Vymyšlená…

Read More

O muzikoterapii

Práce s rodinou v muzikoterapii

Od nového tisíciletí se začíná na konferencích a v odborné literatuře objevovat více téma zapojení rodičů při práci s dítětem, jak při individuálních sezeních, tak i ve skupinové muzikoterapii. Samotná myšlenka zapojení a práce s rodinou (rodiči, sourozenci, širší rodinou) je moc hezká, protože právě rodina hraje nesmírně důležitou roli ve vývoji. Nebavíme se pouze jen o dětech předškolního a mladšího školního věku,…

Read More

O muzikoterapii

Psaní písní jako prostředek terapeutické práce

Skládání a psaní písní je jednou jednu z mnoha muzikoterapeutických metod.  Tvorbu písně můžeme využít u širokého spektra cílových skupin. V rámci muzikoterapie poskytuje bezpečí, podporu, stimulaci i zklidnění. Může napomoci při reflektování klientovy minulosti, současnosti nebo minulosti. Také napomáhá při rozvoji fyzických, kognitivních a komunikačních dovedností. Tvorba a skládání písní ve skupině napomáhá soudržnosti, sociálním interakcím a celkové podpoře skupiny.  Při práci…

Read More

O muzikoterapii

Fotografická výstava Muzikoterapie v obrazech (26. 11. – 31. 12. 2022, Levandulové bistro ve Vráži u Berouna)

Rádi bychom vás pozvali na autorskou výstavu Romany Vackové, která znázorňuje muzikoterapii ve fotografiích. Na 16 fotografiích budete moci zjistit, jak hudba léčí a pomáhá. Budete mít také možnost nahlédnout více pod pokličku této expresivní terapii. Fotografie zachycují skupinovou muzikoterapii pod vedením Tomáše Vacka ve dvou zařízeních, a to stacionáři Klubíčko Beroun a POHODA – společnost pro normální život lidí…

Read More

O muzikoterapii

Zápisky v muzikoterapii

V psychoterapii a všech uměleckých terapiích se doporučuje dlouhodobě vést zápisky z každého terapeutického sezení. Podrobné vedení zápisků nám pomáhá dosáhnout terapeutického cíle při práci s klientem. Je důležité si uvědomit, že nejsme schopní si pamatovat všechny důležité informace z každé hodiny.  Existuje nepřeberné možností, jak si zápisky vést. U různých terapeutů jsem viděl různé způsoby. Někteří preferují psaní v bodech, jiní uvádějí své postřehy…

Read More