O muzikoterapii

Práce s rodinou v muzikoterapii

Od nového tisíciletí se začíná na konferencích a v odborné literatuře objevovat více téma zapojení rodičů při práci s dítětem, jak při individuálních sezeních, tak i ve skupinové muzikoterapii. Samotná myšlenka zapojení a práce s rodinou (rodiči, sourozenci, širší rodinou) je moc hezká, protože právě rodina hraje nesmírně důležitou roli ve vývoji. Nebavíme se pouze jen o dětech předškolního a mladšího školního věku, ale i dospívajících. 

Na „rodinnou muzikoterapii“ se můžeme dívat ve dvou perspektivách:

  • V prvním případě pracujeme s rodinnou jako jedním celkem. 
  • Druhý pohled je terapie s klientem a s dalším členem rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče atd.). Většinou se jedná o matku dítěte. 

Velký přínos rodinné muzikoterapie vnímám právě s práci s rodinou jako celkovým systémem, kdy nepůsobíme pouze na jeden článek, ale celkové „soukolí“. Můžeme tak dosáhnout větších změn v kratším čase. Rodině poskytujeme v rámci muzikoterapie následující podporu:

  • vzdělávání rodičů při práci s jejich dítětem – jak efektivně využít hudby a muzikoterapeutických metod a technik,
  • zapojení rodičů do terapie – nabízíme jim možnost trávit společný čas s jejich potomkem,
  • podporu rodičů při zvládání jejich obtížné situace.

Vedle terapeutického působení na rodinu, vnímám velké pozitivum právě ve vzdělávání rodičů při práci s jejich dítětem, kdy není potřeba takového zapojení muzikoterapeuta jako odborníka. Klient nemusí na terapie docházet tak často, což má také ekonomické výhody. V celé řadě případů může být pro rodiče také zajímavé a přínosné trávit s dítětem společný čas při zpěvu a hraní. Při terapiích se mi také často svěřují s osobními strastmi, hledají u mě oporu a vyslyšení. 

Při terapeutické práci s dětmi ve své praxi rád spolupracuji s rodiči. Velkou část sezení se věnuji dítěti, ale posledních 5 až 10 minut konzultuji s rodičem, co jsme v rámci sezení dělali, pokroky a budoucí postup. V některých případech je rodič po celou dobu sezení přítomen a aktivně pracuje s jeho potomkem. Ke každému klientovi přistupuji hodně individuálně a hledám nejlepší možnou cestu, jak přistupovat ke spolupráci. 

Na začátku roku jsem začal spolupracovat s organizací, která se věnuje rodinám s dětmi s autismem a dalšími neurovývojovými poruchami. Každý měsíc pořádáme skupinovou muzikoterapii pro rodiče s dětmi. Všechna sezení probíhají online, protože část sezení probíhala během pandemie a toto nastavení zůstalo do současnosti. Pro spoustu rodičů je to ale pohodlné, protože nebydlí v místě konání, pro některé dětí je doprava problematická a rodiče nemusí také řešit hlídání sourozenců. Hlavní cíl muzikoterapie spočívá zejména v edukaci rodičů, kdy si mohou techniky vyzkoušet přímo a pod „dohledem“. 

Myšlenka rodinné muzikoterapie je mi hodně blízká. Líbí se mi zapojení rodičů do muzikoterapie. Rodiče se svým dítětem tráví mnoho času, kdy je můžeme jako odborníci edukovat v oblasti muzikoterapeutických technik, aby mohli poté se svým dítětem pracovat a dále ho rozvíjet. V rámci muzikoterapie se jim také nabízí možnost strávit hezký čas se svým potomkem, který posiluje vztah mezi rodičem a dítětem.   

Použitě zdroje:

Flower, Claire, and Amelia Oldfield. Music Therapy With Children and Their Families. 2008.

Hernandez-Ruiz, Eugenia. Parent Coaching of Music Interventions: Working with the Parent to Support the (Autistic) Children. University of Music and Performing Arts Vienna. 24. září 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *