O muzikoterapii

Letní univerzita muzikoterapie na SRH Hochschule Heidelberg

Na začátku března jsem narazil na letní školu muzikoterapie na univerzitě SRH Hochschule v německém Heildelbergu. Jedná se největší soukromou univerzitu v Německu, kde studuje přes 3400 studentů. Nabízí více jak 40 studijních oborů, mezi nimi i obor muzikoterapie. Vyučující organizují každoročně letní školu, věnující se různým tématům z oblasti muzikoterapie (1). Přihlásil jsem se a měl tak příležitost na ní participovat tento ročník. Rád bych vám popsal v několika řádcích mojí zkušenost.

Letní škola trvala dva týdny. Výuka probíhala v moderním kampusu univerzity. První týden se tématicky zabýval využitím písniček v terapeutickém proces, druhý zase psychosomatice v kontextu muzikoterapie. Účastníků bylo se mnou 19 a pocházeli skoro z celého světa (USA, Thajsko, Indonésie, Jordánsko a Japonsko). Poměrně vtipné bylo, že jsem byl jediným mužským.

V prvních dnech letní školy mě uchvátila organizace studia na oboru muzikoterapie. Studenti jsou vzděláni nejen v humanitních oborech (psychologie, psychoterapie, sociologie atd.), ale i po hudební stránce. V rámci kurzů navštěvují hodiny hudby, zpěvu, klavíru, kytary a také se věnují hře na perkuse. Jsou tedy dobrými hudebníky. Stejný pocit jsem měl i u ostatních účastnic, které studovali muzikoterapii na jiné univerzitě (např. Collage of Georgia). Znalost čtení a zpěvu z not je pro mě samozřejmostí. Univerzita nabízí několik bohatě vybavených učeben, kde se mohou zabývat hře a případně práci s klienty. Nadchla mě také spolupráce fakulty s různými sociální, či zdravotnickými zařízeními. Klienti těchto organizací dochází na muzikoterapii na univerzitu. Studenti mají možnost tak získat potřebnou praxi a zkušenost v přímé práci s klienty, která tvoří povinnou součást studia.

Jak bylo psáno výše, první týden letní školy byl věnován využití písniček v muzikoterapii. Vyučující nám prezentovali různé způsoby práce nejen s textem písně, ale i s její hudební stránkou. Z celého týdne jsem si odnesl několik šikovných technik pro práci s klienty. V dalším týdnu nám byly popsány principy psychosomatiky v muzikoterapii. To mi nebylo natolik přínosně, protože v rámci svých studií jsem se psychosomatikou poměrně zabýval. Přesto jsem se dozvěděl několik zajímavých informací. Co mě překvapilo bylo nadšení mých amerických kolegyň, pro které byl pojem psychosomatika skoro neznámým pojmem. Při pozdějších rozhovorech jsem zjistil, že americké muzikoteraputické přístupy nekladou přespříliš velký důraz na spojení lidské duše s tělesnem. Nejsou tedy v tomto přístupu nijak zvlášť vzděláváni.

Celou letní univerzitu hodnotím velice pozitivně. Přinesla mi mnoho nových zkušeností, zážitků a podmětů k přemýšlení. Nabídla mi pohled na obor muzikoterapie v zahraničí, také jsem poznal spoustu lidí z oboru. Otevřela mi nové příležitosti studia v zahraničí. Pozitivně hodnotím i samotnou organizaci letní školy, kdy jsme netrávili pouze čas v učebnách, ale měli možnost objevovat krásy univerzitního města Heidelberg a dalších míst v okolí. Odkaz na letní univerzitu naleznete zde. O letní škole si můžete přečíst v univerzitním magazínu, odkaz je zde.

Použité zdroje:
1 https://www.hochschule-heidelberg.de/en/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *