O muzikoterapii

Autonomní smyslová meridiánová reakce (ASMR)

Před několika měsíci jsem narazil na Youtube na zajímavý fenomén tzv. ASMR. Tento typ videí je populární. A mám dojem, že jeho obliba stále stoupá. O čem jsou? Znáte takový ten zvláštní pocit v těle, když vás někdo hladí, listuje v knize, či sledujete, jak si někdo hraje s vlasy. Mravenčení, brnění, pocit ospalosti a relaxace. O tom to je.

V ASMR videích jejich autoři šeptají, potichu mluví, hladí se po rukou, „cvakají“ nehty po předmětech nebo s nimi různě manipulují a mnohé další. Cílem tvůrců je u diváků vyvolat příjemné pocity, relaxace, ospalosti a uvolnění.

Co to znamená zkratka ASMR? Autonomous Sensory Meridian Response, v překladu autonomní smyslová meridiánová reakce (3). Jedná se o pojmenování příjemných, výše popsaných pocitů. Existují spoustu druhů videí, kde si každý najde své oblíbené. Tzv. spouštěče (triggers), jež vyvolávají výše popsané tělesné stavy, jsou zcela individuální (2). Proto vzniká velice široká paleta videí s odlišným obsahem. Může se například jednat o šeptanou četbu textu, hlazení látky, česání vlasů, či role-play. V role-play videích autor hraje určitou postavu, např. zdravotní sestřičku, stylistku, knihovnici, kamarádku atd.

Spouštěče (triggers) vykazují několik společných znaků. Prvním z nich je jejich opakování a důraz na předvídatelnost. Dále neproměnlivá hlasitost a tempo opakování. V neposlední řadě také nikterak neohrožují posluchače. Může se jednat, jak o akustické stimuly (šepot, hlazení po vlasech a kůži), tak i vizuální (pomalé pohyby rukou, předměty) (2).

Existuje několik vysvětlení fenoménu ASMR. Obsahy videí mohou odkazovat na intimitu mezi matkou a dětmi, členy rodiny, či v rámci partnerského vztahu. Vzdáleně připomínají projevy chování lidí, kteří mezi sebou mají blízký vztah (1, 2). Například různé hlazení, šeptání, oční kontakt a další. Videa možná nabízí možnost lidského blízkého kontaktu a tak zaplňují emoční prázdnotu některých lidí. Dále může ASMR odkazovat na pocity jednoty a relaxace, jež jsme zažívali v embryonálním stádiu vývoje. Někteří nazývají tento fenomén fetišem – nástrojem pro opětovné nabytí pocitu bezpečí, důvěry a jistoty, jež se v dospělosti vytratil a slouží nám k opětovnému spojení (1).

V komentářích pod různými videi se objevuje různorodá motivace pro jejich sledování. Nejčastěji je uváděno, že ASMR slouží zejména pro účely relaxace, odpočinku, prostředku pro usnutí (při nespavosti) a dále jako zvuk v pozadí při intelektuální práci (učení, práce na PC atd.).

Z vědeckého pohledu se jedná o velice zajímavý fenomén, který si zaslouží hlubšího zkoumání. V oblasti muzikoterapie se domnívám, že ASMR zatím nenajde přímého využití. Jedná se zejména o formu určité „auto-terapie“, při níž nám sledování takových videí může pomoci například k relaxaci, odpočinku, či proti nespavosti. Určitou možností přímého využití akustických stimulů ASMR vidím jako hudební doprovod pro pasivní relaxaci, či jako materiál pro psychoterapeutickou práci.

ASMR tvůrců existuje spoustu. Stačí jen do vyhledávače na portálu Youtube zadat ASMR a naleznete spoustu videí různého druhu. Existují i čeští tvůrci. Nejvíce aktivní je Deni ASMR CZ, jejíž kanál naleznete zde. Přikládám jedno z jejích videí jako ukázku.

https://www.youtube.com/watch?v=NM_tUzoerHs

Použitě zdroje:

1. ASMR – Videa akusticky navozující „mozkový orgasmus“? Grafologie a Psychologie [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: http://ografologii.blogspot.cz/2013/05/novy-fenomen-asmr.html

2. Origin Theory of ASMR 2.0. ASMR University [online]. USA, 2014 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: https://asmruniversity.com/origin-theory-of-asmr/

3. What is ASMR? ASMR University [online]. USA, 2014 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: https://asmruniversity.com/about-asmr/what-is-asmr/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *